Naturkampen 2022

Vestby

Nummer 4 av landets kommuner

Kart over Norge

#4

/356 i Norge

Kartomriss av viken fylke

#3

/51 i viken

Naturkampen Viken

At artsrik natur er regulert til utbygging i siste arealplan, er en trussel mot naturmangfoldet. Dette måles med seks indikatorer for kommunene i Viken fylke, i samarbeid med Viken fylkeskommune og IT-selskapet Nordfjord EDB. Indikatorene er ikke inkludert i den nasjonale rangeringen.

Ekstra surt smilefjes
Surt smilefjes
Strekmunn smilefjes
Smilende smilefjes
Ekstra smilende smilefjes
Verst
Best
info

Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2022.

Sjekk gjerne ut Naturkampen 2021 for fjorårets rangering.

Hva kan jeg gjøre for å beskytte naturen?

Naturen gir oss rent vann, mat, medisiner og opplevelser for livet. Den beskytter oss mot flom og ras og fanger karbon. Du kan gi tilbake. Bidra til vi tar bedre vare på den verdifulle naturen og artene som lever der:

I egen hage

Lag en miljøvennlig hage

Hvordan vi steller i hagen og hvilke planter vi bruker har stor påvirkning på naturen. Lær hvordan du lager en miljøvennlig hage uten fremmede arter, med torvfri jord og masse planter for humlene!

I egen hage

Bli med på kartlegging av naturen

I dag er bare 25 prosent av antatt verdifull natur i Norge kartlagt. Du kan bidra til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk natur ved å bli naturkartlegger!

I egen hage

Engasjer deg og still krav

Kommunene kan gjøre mye for å ta vare på natur, som å kartlegge arter og verdifull natur, ta vare på artsrike kulturlandskap, gammelskoger og våtmarker, bekjempe fremmede arter, lage planer for naturmangfold, ansette folk med naturkompetanse og sette mål om arealnøytralitet. Du kan bidra ved å engasjere deg i stort eller smått på vegne av naturen. Vi gir deg tips om hva du bør kreve av din kommune.