Naturkampen 2022

Naturen forsvinner der du bor

Vi må ta bedre vare på naturen og artene som lever der. Men nå forsvinner norsk natur bit for bit, uten at noen har oversikt. Vi har derfor samlet tilgjengelige naturdata fra kommunene, og rangert dem etter 15 valg de har gjort som påvirker naturmangfoldet. Sjekk din kommunes resultater nærmere - ved å trykke på den i rangeringslisten under!

Naturkampen Viken

At artsrik natur er regulert til utbygging i siste arealplan, er en trussel mot naturmangfoldet. Dette måles med seks indikatorer for kommunene i Viken fylke, i samarbeid med Viken fylkeskommune og IT-selskapet Nordfjord EDB. Indikatorene er ikke inkludert i den nasjonale rangeringen.

Samlet rangeringKommune
1Nesodden
3Bærum
4Vestby
5Rælingen
9Hvaler
300Gjerdrum
302Råde
309Ål
335Rollag
346Flesberg
info

Oversikt over kilder og metode for Naturkampen 2022.

Sjekk gjerne ut Naturkampen 2021 for fjorårets rangering.